Investeer in de toekomst, stook co2 neutraal.

Co2-neutraal stoken met de pelletkachel.

 

In de strijd tegen het broeikaseffect en de klimaatverandering is het van belang dat het aandeel CO2 wat in de lucht komt verlaagd wordt. Gelukkig kunnen we steeds meer milieuvriendelijke CO2-neutrale oplossingen inzetten, zoals de pelletkachel voor thuis.

Wat is nou precies CO2:

CO2 is een niet giftig, kleurloos, smaakloos, en geurloos gas, wat onder andere uit verbrandingsprocessen wordt verkregen. Het wordt ook wel kooldioxide, koolstofdioxide en koolzuur genoemd (niet te verwarren met koolmonoxide; dit is wel giftig, en wordt veroorzaakt door een onvolledige verbranding, meestal door een houtkachel of aardgasketel). CO2 bestaat uit een chemische verbinding van een koolstofatoom (C) en 2 zuurstofatomen (O), vandaar CO2. Dit gas komt van nature overal voor. Echter te veel van dit gas is niet goed voor onze aarde. Te veel zorgt namelijk voor verzuring en dit is volgens wetenschappers de oorzaak van het broeikaseffect en het opwarmen van de aarde.

Wat betekent CO2-neutraal voor het stoken van hout:

Bomen nemen gedurende hun groei CO2 op uit de lucht. Zodra bomen afsterven en wegrotten in het bos komt deze opgeslagen hoeveelheid CO2 weer vrij in de lucht. Dit gebeurt ook bij verbranding van hout en houtpellets. De hoeveelheid CO2 die vrij komt bij verbranding is even veel als bij het wegrotten in het bos. De vrijgekomen CO2 wordt vervolgens weer door andere bomen opgenomen. Deze kringloop herhaalt zich continu. Er komt dus geen extra CO2 vrij. In het kort uitgelegd is dit CO2 neutraal.

 

 

 

Andere energiedragers, zoals stookolie, steenkool, bruinkool en aardgas zijn niet CO2- neutraal. Dit zijn namelijk 'fossiele' brandstoffen die zijn ontstaan in de loop van miljoenen jaren. De CO2 die daarin zit opgeslagen komt nu overal tijdens verbranding vrij en dat is een flinke extra aanslag op het milieu. De fossiele brandstoffen worden door het gebruik ervan ook steeds schaarser, aangezien de voorraden op raken. Zodoende worden deze ook steeds duurder.

Bomen zijn gemiddeld in zo'n 50 jaar op hun volledige lengte, en worden continu bijgeplant. Weliswaar worden ze ook gekapt, maar gelukkig wordt tegenwoordig het houtafval steeds meer omgezet in pellets. De korte kringloop van het ontstaan en verbranden van hout is steeds vernieuwend en zeer kort. Hierdoor is het geen aanslag op het milieu.

 

 

 

De uitstoot van pellets wordt "Co2 neutraal" genoemd. Daarnaast is de werkelijke uitstoot ook vele malen lager als bij andere brandstoffen; zelfs 23 maal lager als van aardgas!. Dat is enorm veel, 1 huis op aardgas brengt dus evenveel Co2 in de asmosfeer als 23 huizen die met pellets verwarmd worden! Tevens is de uitstoot 20 - 28 maal lager als bij de inzet van warmtepompen!

 

 

 

Door het verwarmen met pellets wordt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen sterk verminderd.

De pellets-biomassa is daarmee een prachtig alternatief om milieuvriendelijk te verwarmen, en het veranderen van het klimaat te verminderen!